Nytt ledarskap!

Dagens turbulenta VUCA värld är utmanade för alla. För chefer, timledare, managers är det speciellt viktigt att kunna balansera när det stormar som värst. Att hålla rodret och lugna medarbetarna att hålla fokus på det organisationen finns till för. För att handskas med överraskande förändringar snabbt och effektivt behöver dagens chefer vara mogna som personer. Vi mognar naturligt under vårt liv, hur långt beror på personen, hens  erfarenheter, upplevelser och hur hen har tagit till sig lärdom och ökad medvetenhet om sig själv. Naturenligt är detta en långsam process. Lyckligtvis går det att växa och mogna snabbare med rätt typ av stöd.

Den metod Nordic DNA Coaching & Consulting använder baserar sig på forskning och är utvecklad främst av Dr Antoinette Braks på STAGEshift coaching.

Jag vill veta mera

Amazing Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia.

Call To Action

Amazing Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia.

Call To Action

Amazing Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia.

Call To Action