Se kuka olet vaikuttaa ratkaisevasti siihen minkälainen johtaja tai esihenkilö olet!

Maailman nopea ja yllättävä muuttuminen, VUCA maailma, asettaa uusia haasteita, erityisesti johtajille. Tarvitaan yhä enemmän kypsiä johtajia, jotka surffaavat muutoksien hämmennyksessä keskittyneinä ja rauhallisina.

 

Tuen johtajia ja esihenkilöitä heidän kasvu- ja kehittymispolullaan. Heidän tapansa kokea ja nähdä asioita laajenee, samalla heidän kykynsä motivoida ihmisiä, delegoida, hallita aikaansa, luoda osallistuva ja ihmisiä tukeva kulttuuri muuttuu perustavanlaatuisesti. 

 

Ymmärrän ihmistä, hänen tarpeensa, toiveensa, tapansa toimia ja reagoida. Olen coachannut noin 300 johtajaa, esihenkilöä, asiantuntijaa yhteensä yli 3 000 tuntia.

Kokemusta ihmisistä olen myös hankkinut Gestalt psykoterapeuttina. Olen tukenut asiakkaitani selviytymään kriiseistä, löytämään hyvän elämän noin 15 000 tunita.

 

Vertical Gestalt Coaching - johtajan henkilökohtainen

Tuen johtajaa, esihenkilöä, tiiminvetäjää tai asiantuntijaa itsensä johtamisessa, vähentämään stressiä työssä ja yksityisesti, sekä tietoisempaan tasapainoon elämässä.

Haluan tietää enemmän

Vertical Gestalt Coaching -

tiimeille

Keskinäinen luottamus, selkeä vuorovaikutus ja suunta sekä korkea motivaation, ovat edellytyksiä tiimin toimivuudelle ja tuottavuudelle.

Call To Action